वधुवरांचे डायरेक्ट संपर्क खाली पहा

ज्यांचे नंबर दिले नाहित ते कोनतीही फि न देता आमच्या कडुन घ्यावेत अमोल गावडे 7588563907

अमोल गावडेंच्या वेबसाईट वर पाहिले असे सांगावे.

 

अपलोडींग चालु आहे................

उद्या नविन स्थळे दिसतील

 

नविन बातमी ............

सारस्वत ब्राम्हण वधु पाहिजे ( पोटजात चालेल )

वर प्रशांत चंद्रकांत देशपांडे

१३/०६/१९८४

बिकॉम + इंफर्मेशन टेक्नॉलॉजी

नोकरी १६,०००/-

कोल्हापुरात स्वताचे घर

9403403629

------------------------------------------------------------------------------

भंडारी वधु पाहिजे

वर १९८१

बिकॉम

अकौंटन

१५,०००/- महिना

मालवण

वधु सुचविल्यास ५००/- अमोल गावडे यांच्याकडुन घ्यावेत

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

मराठा वर पाहिजे

वधु प्रितम चव्हाण ( मिठ गावडे )

७/२/१९८२

डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक अ‍ॅन्ड कॅम्युनिकेशन

९४२३६८९९५० / ०२३६५२५२०५०

मालवण सिंधुदुर्ग

---------------------------------------------------------------

कोकणातील एक नंबरची वेबसाईट ( २००८ पासुन ऑगस्ट २०१७ पर्यंत ६८५+ लग्ने जुळविली )

- महत्वाची सुचना - वधु / वराची स्वत: खात्री करावी.

( त्यांचे वय , शिक्षण , उत्पन्न , स्वभाव , गुन्हेगारी रेकार्ड , मेडीकल या बद्दल आम्हाला काहीही माहिती नसते )

-------------------------------------------------------------------

मराठा वधु पाहिजे

वर १०/२/१९८४

सी एन सी , हर्टीकल्चर

व्यवसाय

२०,०००/- महिना

कॉल करुन मोफत नंबर घ्या

सिंधुदुर्ग

वधु सुचवा गावडेंकडुन रोख ५००/- मिळवा

-----------------------------------------------------------

जेसीबी भाड्याने मिळेल

सिंधुदुर्गात कोठेही बोलवा

संपर्क - प्रदिप वारंग 9594120494

----------------------------------------------------------

भंडारी वधु पाहीजे

वर - १९/१२/१९८५

१० वी

वाळु व्यवसाय

महिना ३५,०००/-

कॉल करुन मोफत नंबर घ्या

सिंधुदुर्ग

वधु सुचवा गावडेंकडुन रोख १,०००/- मिळवा

----------------------------------------------------------

मराठा वर पाहिजे

वधु डॉ सुमेधा पालव

२१/४/१९८२

बी एच एम एस

डॉक्टर

४०,०००/- महिना

९४२११८९९९५

कुडाळ सिंधुदुर्ग

--------------------------------------------------------------

कुंडली पाहण्यापेक्षा ती घडवण्याचा प्रयत्न करा .

- अमोल गावडे

-------------------------------------------------------------

मराठा वधु पाहिजे

वर नाव व संपर्क मोफत मिळेल

१५/४/१९७७

१२ वी

व्यवसाय

१५,०००/- महिना

सिंधुदुर्ग

वधु सुचवा गावडेंकडुन रोख ५००/- मिळवा

--------------------------------------------------------------

भंडारी वधु पाहिजे

वर नाव व संपर्क मोफत मिळेल

२७/१/१९८१

१० वी

व्यवसाय

१५,०००/- महिना

सिंधुदुर्ग

---------------------------------------------------------------

भंडारी वधु पाहिजे

वर नाव व संपर्क मोफत मिळेल

२५/१२/१९८९

१० वी

व्यवसाय

२५,०००/- महिना

सिंधुदुर्ग

वधु सुचवा गावडेंकडुन रोख ५००/- मिळवा

--------------------------------------------------------------

मरठा वधु पाहिजे

वर दिनेश धुरी

२८/२/१९९०

आर एस ए

नोकरी मुंबई

२८,०००/- महिना

सिंधुदुर्ग कुडाळ

९७३०३६३८१७

वधु सुचवा गावडेंकडुन रोख ५००/- मिळवा

----------------------------------------------------------------

मराठा वधु पाहिजे

वर अजित भोगले

६/४/१९८८

बिकॉम

मॅनेजर

१५,०००/- महिना

9823777887

ओरस सिंधुदुर्ग

-------------------------------------------------------------

सारस्वत / कुडाळदेशकर वधु पाहीजे

नितीन प्रभुपाटिल

३/११/१९७७

एम बि ए

मेनेजर

६०,०००/- महिना

7769980849

फोंडा गोवा

वधु सुचवा गावडेंकडुन रोख ५००/- मिळवा

---------------------------------

भंडारी वधु पाहीजे

वराचे नाव सांगितले जाईल

१४/४/१९८६

१०वी

व्यवसाय

१८,०००/- महिना

वालावल

मोफत संपर्क मिळेल , वधुचा बायोडाटा पाठवावा

वधु सुचवा गावडेंकडुन रोख ५००/- मिळवा

---------------------------------------------------------------------

गाबित वर पाहीजे

वंदना पराडकर

२२/६/१९७८

बि ए

मालवण

९४२१२६३३८२

----------------------------------------------------------------

भंडारी वर पाहीजे

विना भगत

१२/२/१९८६

बि ए

मालवण

८२७५६३२३३३

------------------------------------------------------------

भंडारी वधु पाहीजे

वराचे नाव सांगितले जाईल

०२/०९/१९७९

१२ वी

सरकारी नोकरी

१८,०००/- महिना

मालवण

मोफत संपर्क मिळेल , वधुचा बायोडाटा पाठवावा

-----------------------------------------------------------------------

चर्मकार वर पाहिजे

वधु २४/५/१९८७

१२ वी

भांडुप मुम्बई

या स्थळासाठी फि भरावी

-----------------------------------------------------------------------

ब्राम्हण वर पाहिजे

वधु १४/३/१९९६

१२ वी

मिरज

फि भरल्यास मिळेल

------------------------------------------------------------

सोनार वर पाहिजे

वधु ४/५/१९८६

१० वी

सोनार काम

सिंधुदुर्ग

फि भरल्यास मिळेल

-----------------------------------------------------------------------

भंडारी वधु पाहिजे

रुपेश वाडयेकर

१७/१०/१९७९

डिप्लोमा

व्यवसाय

४०,०००/- महिना

कुडाळ

9423325846

-----------------------------------------------------------

भंडारी वधु पाहिजे

संदिप कवठणकर

०४/०४/१९८२

१० वी

नोकरी मुंबई

१५०००/- महिना

कुडाळ

9819740602

-----------------------------------------------------------------

भंडारी वधु पाहिजे

संदिप नाईक

१४/०३/१९७१

बिकॉम

व्यवसाय

७५,०००/- महिना

सावर्डे गोवा

9822142494

---------------------------------------------------------------------

मराठा वधु पाहिजे

विठ्ठल पाताडे

२४/११/१९८५

बी ए

नोकरी मुंबई

३५,०००/-

कुडाळ

9404917737

----------------------------------------------------------------------

बॅन्जो -

सिंधुदुर्ग - स्वप्नपुर्ती बेंजो ८८८८५१७१४५

-----------------------------------------------------------------------

भंडारी वर पाहिजे

वधु

६/९/१९८७

१२ वी

मुंबई

फि भरल्यास मिळेल

--------------------------------------------------------------------

मराठा वर पाहिजे

वधु शिक्षिका आहे

१/४/१९८७

डिएड , बिएससी , बिएड

१०,०००/-

बेळ्गाव

फि भरावी

--------------------------------------------------------------------

अपंग वर चालेल

३/३/१९८६ मराठा

१० वी

नोकरी

मडगाव

पायाला थोडे अपंगत्व आहे

फि भरावी

------------------------------------------------------------------------

मराठा वधु पाहिजे

प्रदिप वारंग ( गावचे उप सरपंच )

२३/०२/१९८८

बिकॉम

वेब डिझाईन + जेसीबी + बांबु व्यवसाय

७०,०००/- महिना

मालमत्ता - जेसीबी , कंटेनर गाडी , ओमणी , ५ टु व्हीलर , प्रशस्त बंगला

कुडाळ , माड्याची वाडी

9594120494

-----------------------------------------------------------------------

मराठा वधु पाहिजे

वराचे नाव सांगितले जाईल

०७/११/१९८९

बिकॉम

खजगी नोकरी पुणे

२५,०००/- महिना

मालवण

वधुचा बओडाटा पाट्वा , मोफत संपर्क मिळेल

--------------------------------------------------------------------------------

वाणी वधु पाहिजे

दत्तप्रसाद धुमे

२७/०७/१९७८

बी एस सी

व्यवसाय

महिना ५०,०००/- अधिक

मापसा गोवा

800745313

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-----------------------------------------------------------------------

हॉल मंडप -

उटि - प्रकाश मंडप डेकोरेटर 9423666352. 7350713231

------------------------------------------------------------------------

सारस्वत / कुडाळदेशकर वधु पाहिजे

वराचे नाव सांगितले जाईल

२९/०४/१९६९

१० वी

व्यवसाय

१५,०००/- महिना

कणकवली

मोफत फोन नंबर मिळेल बाओडाटा पाठवावा

--------------------------------------------------------------------------

शाकाहारी वधु पाहिजे

वराचे नाव सांगितले जाईल

जात गुरव

२९/११/१९८८

बी ए

गव्हर्मेंट जॉब (बॅक मधे)

२५,०००/- महिना

गोवा

बाओडाटा पाठवा , मोफत फोन नंबर मिळेल

-------------------------------------------------------------------------

लिंगायत / शाकाहारी वधु पाईजे

अंनत गुरव

१३/०९/१९८१

दहावी पास

व्यवसाय

१७,०००/-

दापोली रत्नागिरी

८१४९६९३५०१ / ७०३०७५२७३७

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌---------------------------------------------------------------------------

मराठा वधु पाहीजे

वराचे सांगितले जाईल

२२/११/१९८६

बी ए

सरकारी नोकरी ( गव्हर्मेंट जॉब ) देवगड

४०,०००/- महीना

कुडाळ

संपर्क मोफत मिळेल

-------------------------------------------------------------------------

जमीन विकणे आहे -

सावंतवाडी उभाबाजार रघुनाथ मार्केट येथे आरसीसी बंगला ३५००चौ. फुट

कुडाळ परिसरात शेतजमीन व फर्महाऊस २० गुंटे

--------------------------------------------------------------------------

मराठा वधु पाहिजे

आनंद परब

०५/०६/१९८६

डिप्लोमा

५०,०००/-

ठाणे

09167515101

---------------------------------------------------------------------

मराठा वधु पाहिजे

वराचे नाव सांगितले जाईल

११/०६/१९८५

१२ वी

दुकान व बागायत

२०,०००/- महिना

कुडाळ

वधुची माहिती पाठवावी वराचा नंबर मोफत मिळेल

--------------------------------------------------------------------------

मराठा वधु पाहीजे

वराचे नाव सांगितले जाईल

२२/७/१९७५

१२ वी

नोकरी बेळगाव

१०,०००/- महिना

दोडामार्ग

मोफत संपर्क मिळेल , वधुचा बायोडाटा पाठवावा

-------------------------------------------------------------------------

गाबित वधु पाहीजे

वराचे नाव सांगितले जाईल

९/२१९७४

१२ वी अ‍ॅग्रीकलचर

नोकरी

१०,०००/- महिना

मालवण

मोफत संपर्क मिळेल , वधुचा बायोडाटा पाठवावा

-----------------------------------------------------------------------

घटस्पोटीत आंतरजातिय वधु पाहीजे वर मराठा आहे

वराचे नाव सांगितले जाईल

१९/५/१९८६

१० वी

नोकरी + व्यवसाय

५०,००० /- महिना

गोवा

मोफत संपर्क मिळेल , वधुचा बायोडाटा पाठवावा

----------------------------------------------------------------------

सारस्वत ब्राम्हण वधु पाहीजे

वराचे नाव सांगितले जाईल

२८/२/१९७३

१२ वी

नोकरी नाशिक

३०,०००/- महिना

कण्कवली

मोफत संपर्क मिळेल , वधुचा बायोडाटा पाठवावा

-------------------------------------------------------------------

भंडारी वधु पाहीजे

वराचे नाव सांगितले जाईल

२४/३/१९७४

बि एस सी

कापड दुकान वेंगुर्ला

२०,०००/- महिना

सवंतवाडी

मोफत संपर्क मिळेल , वधुचा बायोडाटा पाठवावा

---------------------------------------------------------------------

सारस्वत ब्राम्हण वधु पाहीजे

वराचे नाव सांगितले जाईल

९/७/१९६९

११ वी

व्यवसाय

५०,०००/- महिना

रत्नागिरी

मोफत संपर्क मिळेल , वधुचा बायोडाटा पाठवावा

-------------------------------------------------------------------

आंतरजातीय वधु पाहीजे वर कासार जातीचा आहे

वराचे नाव सांगितले जाईल

१५/१०/१९८८

१० वी

नोकरी

१५,०००/- महिना

कणकवली

मोफत संपर्क मिळेल ,

वधु सुचविल्यास १,०००/- बक्षिस देऊ

----------------------------------------------------------------

ब्राम्हण वधु पाहीजे

वराचे नाव सांगितले जाईल

२०/३/१९७५

बि ए

नोकरी

१५,०००/- महिना

बेळगाव

मोफत संपर्क मिळेल , वधुचा बायोडाटा पाठवावा

--------------------------------------------------------------

घटस्पोटी आंतरजातीय वधु पाहीजे वर मराठा

वराचे नाव सांगितले जाईल

२९/१२/१९८६

१० वी

व्यवसाय

३,५०,०००/- वार्षीक

देवगड

मोफत संपर्क मिळेल , वधुचा बायोडाटा पाठवावा

--------------------------------------------------------------

ब्राम्हण वधु पाहीजे

वराचे नाव सांगितले जाईल

२४/४/१९७९

१० वी

नोकरी

२०,०००/- महिना

सावंतवाडी

मोफत संपर्क मिळेल , वधुचा बायोडाटा पाठवावा

----------------------------------------------------------------

आंतरजातीय वधु पाहीजे वर मराठा

वराचे नाव सांगितले जाईल

४/२/१९७२

बि ए

व्यवसाय

४०,०००/- महिना

रत्नागीरी

मोफत संपर्क मिळेल , वधुचा बायोडाटा पाठवावा

-----------------------------------------------------------

TVS

विगो - हवा कापत जाते त्यामुळे जास्त माईलेज बॉडी बॅलंस टेक्नॉलॉजी

जुपीटर - सर्वात जास्त खप , सर्व काही जास्तच ....

स्पॉर्ट - अशी कोनतीही गाडी नाही जी पेट्रोल बचत करते

अपाची - परवडनारी रेसर सुपर लुक बाईक

जवळच्या TVS शाकेशी संपर्क करा

----------------------------------------------------------

सारस्वत वधु पाहीजे

वराचे नाव सांगितले जाईल

२०/६/१९८४

१२ वी

व्यवसाय

२५,०००/- महिना

कुडाळ

मोफत संपर्क मिळेल , वधुचा बायोडाटा पाठवावा

------------------------------------------------------

सरस्वत वधु पाहीजे

वराचे नाव सांगितले जाईल

१०/५/१९८३

बि ए

नोकरी गोवा

२३,०००/- महिना

गोवा

मोफत संपर्क मिळेल , वधुचा बायोडाटा पाठवावा

-----------------------------------------------------------------

तेली वधु पाहीजे

सुचीत वेंगुर्लेकर

११/७/१९७८

१२ वी

व्यवसाय

२२,०००/- महिना

तुळसुली , कुडाळ

९४०३०९९७६९

------------------------------------------------

भंडारी / आंतरजातिय वधु पाहीजे

दिपक नामनाईक

१३/५/१९७९

१०वी

व्यवसाय

१८,०००/- महिना

मालवण

७७९८३५८५६६

-----------------------------------------

सारस्वत / कुडाळदेशकर वधु पाहीजे

रंजन ठाकुर

२२/११/१९६५

१० वी

व्यवसाय

१०,०००/- महिना

म्हपण , वेंगुर्ला

०२३६६२२८६८५ , ९४२११४७२८८

भंडारी वधु पाहीजे

-----------------------------------------------------------

४/५/१९८१

१२ वी

नोकरी

१५,०००/- महिना

वेंगुर्ला

मोफत संपर्क मिळेल , वधुचा बायोडाटा पाठवावा

----------------------------------------------------------

मरठा वधु पाहीजे

सचिन थोटम

१६/११/१९८७

७ वी

नोकरी मुंबई

१५,०००/- महिना

देवगड

९७६८२८०७२५

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

तावडे विवाह , स्वप्नसाफल्य , शादि वधुवर, मंगलाष्ठक वधुवर, घरकुल विवाह , मुंडावळ्या वधुवर , शुभकामना वधुवर , साईगणेश वधुवर , तुलसी विवाह , शुभमंगल वधुवर , पवित्र रिश्ता वधुवर , इलिट वधुवर, रेशिमगाठ वधुवर, रेशमीबंध वधुवर, रेशीम बंध वधुवर , सौभाग्यलक्षी वधुवर, पुनर्विवाह वधुवर , गणेशसाई वधुवर, ओमसाई वधुवर , ओंकार वधुवर, ओमकार वधुवर, मधुमिलन वधुवर, प्रेमबधन वधुवर, कोकण वधुवर, व इतर वधुवर

नंबर वन मराठा वधुवर , भंडारी वधुवर , वाणी वधुवर , वैष्यवाणी वधुवर , लिंगायत वधुवर , गुरव वधुवर , परिट वधुवर , खारवी वधुवर , गोमंतक मरठा वधुवर , देवळी वधुवर , महार वधुवर , चर्मकार वधुवर , सोनार वधुवर , देवेज्ञ ब्राम्हण वधुवर , मिठगावडे वधुवर , बौद्ध वधुवर , नवबौद्ध वधुवर , कोळी वधुवर , गाबित वधुवर , मांग वधुवर , सुतार वधुवर , कुंभार वधुवर , कोष्ठी वधुवर , धनगर वधुवर , तेली वधुवर , शिंपी वधुवर , गोसावी वधुवर , गोंधळी वधुवर , माळी वधुवर , तेलंग वधुवर , मारवाडी वधुवर , भोई वधुवर , गुजराथी वधुवर , सारस्वत ब्राम्हण वधुवर, कुडाळदेशकर वधुवर , ब्राम्हण वधुवर , कोकनस्त वधुवर , देशस्त वधुवर गोवन वधुवर , कोकणी वधुवर , पदेरशी वधुवर

मुंबई , पुणे , बेंगलोर, बेळगाव , गोवा , कारवार , रत्नागिरी , ठाणे , कोकण , कर्नाटक , सांगली , सातारा , नाशिक , सोलापुर , कोल्हापुर , अमेरिका , लंडन , ऑस्ट्र्लिया , मलेशिया , दुबई , नेपाळ , व इतर वधुवर

घटस्पोटित वधुवर , विधवा वधु , विधुर वर , अपंग वधुवर , मतिमंद वधुवर , अंध वधुवर , पोलिओ असलेले वधुवर , व इतर वधुवर

Vadhuvarwarta Kendra a marriage bureau which helps in arranging marriages for all communities.

In today's world, to search a perfect life partner that too in short span of time is quite difficult, To find a life partner of your choice It takes a lot of time, still when you don't find one a compromise is made.

Vadhuvarwarta Kendra
Marriage Bureau has launched this web site to help you find a life partner of your choice because we know "Marriage is binding of not only two individuals but two families"

Our Web Site will help you find quickly a life partner of your choice. You can get help of "Detailed Search" facility to find proposals satisfying various conditions such as Religion, Caste, Education, Monthly Income, Age Group, Height etc. after matching proposals are found you can contact us by sending us their Registration Numbers and all the help required in arranging the marriage will be made by the bureau.